Forsikring

Camping Key Europe-forsikringen

Camping Key Europe er forsikret gjennom ERV. Kortet gir dekning for tap eller skade som kan oppstå på en campingplass, caravan-/bobil-plass, og hotellet eller i en leid hytte. Dekningen gjelder i hele Europa og i Marokko og Tyrkia forutsatt at gjesten har en gyldig Camping Key Europe-kort, og at campingplassen eller caravan-/bobil-plassen drives for kommersielle formål. Forsikringen gjelder for kortinnehaver og hans/hennes familie og inntil tre medreisende barn under 18 år. Forsikringen gir dekning for:

Pleie- og behandlings-kostnader
Hjemreise på et annet tidspunkt enn planlagt tid
Uførekompensasjon
Rehabilitering
Ansvarsforsikring
Rettshjelpsforsikring
Camping-avgifter eller leie som ikke er benyttet
Død som følge av ulykke

Forsikringsselskapet er datterselskap, som betyr at alle eksisterende forsikring må brukes først. Tapet eller skaden må ha skjedd innenfor campingområdet og skal rapporteres til camping-utleier eller tilsvarende, som må godkjenne tap eller skade.

Les om forsikringen som gjelder fra 1. januar 2020 her (på svensk) forsikring – CKE