Aarnes-gruppen

Aarnes-fruppen har tre steder hvor du kan bruke deres stemplingskort. Kortene kan brukes på tvers av spisestedene, så det absolutt lønnsomt å ha en rundreise i Telemark. Kom innom å få vårt stemplingskort som ikke har noen utløpsdato.

Senterkroa, Bø
Sen­terkroa holder som navnet sier til i et kjøpe­sen­ter, nærmere bestemt i BøSen­teret. Her har vi vært siden sen­teret stod fer­dig i 1997.
Vi har gjen­nom årenes løp blitt en møteplass blant mange i bygda og omegn. Både for å ta en mat­bit eller bare for å slå av en prat med kjent­folk. Vi gjen­nom­førte en større oppuss­ing i 2009, å frem­står nå mer i tiden, med lyse, lune og triv­elige lokaler.

Åpningstider: andag -fredag 9.00 – 19.00 og lørdag 9.00 – 18.00. På søndag holder vi stengt.

Sjøormen Kro, Seljord
Du finner oss strate­gisk plassert ved E 134 i Seljord, midt i Sjøor­mens rike. Vi har til og med en sjøorm i lokalet, dog en kopi av den myteom­spunnede kra­baten som til tider er å se i van­net rett ved.
Her har vi holdt til siden 1996 og har som hov­ed­mål å ser­vere god hjem­me­laget mat til vei­farende. Vi kan tilby alt fra tradis­jon­s­mat til a’la carte og andre inter­nasjonale ret­ter. Ønsker du kun kaffe og et kakestykke så er du og velkom­men til det.

Åpningstider: Mandag – fredag 8.00-20.00, lørdag 8.00-19.00 og søndag 8.00-20.00. På som­meren og ved store fes­ti­val­hel­ger har vi utvidet åpningstid.

Aarnres Kafeteria, Gvarv
Du finner Aarnes Kafeteria ved Rv 36 mel­lom Ule­foss og Gvarv. Med nydelig utsikt over Norsjø og Sauher­ads fruk­thager kan du nyte din mid­dag i våre lyse og triv­elige lokaler.

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 7.00-20.00, lørdag kl. 7.00-19.00 og søndag kl. 7.00-20.00.

Se våre hjemmesider

Tilbake